Sacerdotes  
  Titulo: Sacerdotes Medidas: 50 x 25 cm.